Winkelwagen
Geen artikelen in de winkelwagen gevonden.
Subtotaal
€ 0,00 Incl. BTW
First Stop Stanley Autoservice

Disclaimer

Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetwebsite [www.stanleyautoservice.nl] van First Stop Stanley Autoservice, gevestigd op de Albert Plesmanweg 15-A te Goes [Nederland]. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.
 
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op deze internetwebsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 
Intellectuele eigendomsrechten
First Stop Stanley Autoservice behoudt alle rechten [waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten] met betrekking tot alle op of via deze internetwebsite aangeboden informatie [waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo`s]. Het is niet toegestaan informatie op deze internetwebsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van First Stop Stanley Autoservice.
 
Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van First Stop Stanley Autoservice links naar websites van First Stop Stanley Autoservice weer te geven.
 
Toepasselijk recht
Op deze internetwebsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze discalaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 
© 2020 First Stop Stanley Autoservice